Het belang van een up to date serviceprotocol

TappCheck is een platform & (web) App die 24/7 de mogelijkheid biedt om de status van een fysiek object of dienst te uit te lezen, aan te passen en bij te werken. TappCheck werkt via NFC (Near Field Communication) of QR-code. Een object wordt uitgerust met NFC/QR, waardoor via de app de status eenvoudig kan:

 • Worden ingezien
 • Worden aangepast
 • Worden bijgewerkt

In veel beroepsgroepen en industrieën is het checken, updaten en correct registreren van statussen gemeengoed. Het maakt een belangrijk deel uit van de dagelijkse workflow, en vormt de kern van bepaalde dienstverlening.

Denk aan:

 • De status van voorraden in een magazijn
 • De status van onderhoud van mechanische onderdelen in een productieproces
 • De status van een schoonmaakrooster in een grote hotelketen

De status van een dienst, protocol, installatie of onderdeel bepaalt in alle gevallen welke vervolghandelingen moeten worden verricht. En bedenk goed… Een onduidelijke status verstoort werkprocessen in de hele bedrijfsketen.


TOEPASSINGEN TAPPCHECK

HÉ TAPES, IK WIL MEER WETEN OVER TAPPCHECK!

Hoe werkt TappCheck

 

TappCheck werkt via Tappflows. Dit zijn cycli die men zelf kan aanmaken in het dashboard.

Aanmaken TappFlow
Een TappFlow betreft de cyclus die doorlopen wordt bij activatie middels het tappen (NFC) of scannen (QR Code). Hier gaat het dus om de status check die men wilt laten uitvoeren.

Aanmaken Questions
Binnen een TappFlow kunnen diverse ‘vragen’ worden aangemaakt. De moderator kan instellen hoe deze ‘vragen’ moeten worden aangemaakt. Met deze vragen kan een status worden gecheckt en worden bijgewerkt/aangepast.

 • Ja/Nee
 • Tekst input
 • OK/Niet OK
 • Aanvinken

Aanmaken Koppeling
De TappFlow wordt gekoppeld aan een object/product/dienst middels een NFC-tag of QR-code tag. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een toilet unit in een bedrijfsgebouw, of een lopende band in een fabriek.

Start
TappCheck is klaar voor gebruik. Users kunnen middels een tap/scan de status van een object inzien, bewerken en opslaan.

De moderator kan vanaf nu:

 • De status inzien
 • De recente activiteit bekijken
 • Gebreken/aanpassingen inzien
 • Welke reviews er zijn gegeven
 • Welke aanvragen zijn gedaan

Gebruik
Medewerkers kunnen nu objecten tappen en de status inzien van een object. Afhankelijk van de TappFlow kunnen zijn een status:

 • Controleren
 • Bijwerken na verrichten handelingen
 • Aanpassen bij storingen/onderhoud

NFC & QR

Ons platform communiceert dus via NFC of een QR-code.

Beide items zijn fysiek toe te voegen aan objecten in de vorm van labels, tags, stickers of etiketten. Afhankelijk van de toepassing en het materiaal van het object, maken wij de NFC-Tags en QR-codes:

 • Watervast
 • Sterk
 • Uniek identificeerbaar (UID)
 • Slijtvast 

We zijn zelfs in staat om deze labels zo smart te maken, dat luchtvochtigheid of druk ook gemeten kan worden door de NFC Tag. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden.

Identiteit & Data beheer

 

Platform

Het gehele platform wordt geleverd in eigen corporate identiteit (color/branding). Custom made data en insights kunnen in overleg met TappCheck worden ontwikkeld als aanvulling op de bestaande software.

Data

Alle bestaande en nieuwe data zijn beschikbaar middels het persoonlijke dashboard. TappCheck zorgt voor een beveiligde omgeving waar zowel data als back-ups toegankelijk zijn voor de gebruiker/beheerder. Data zijn te allen tijde eigendom van gebruiker/beheerder.

Voordelen TappCheck

Financieel: minder storingen / stilstand
Het verminderen van storingen aan machines/productielijnen zorgt voor lagere financiële schade. Duidelijk en up-to-date inzicht verbetert de snelheid en efficiëntie  van onderhoud. De status van een apparaat/object wordt zeer eenvoudig in kaart gebracht. Neem de juiste beslissingen met 1 klik op de knop. 

Ratings/review: gebruikers kunnen reviewen
Door middel van TappCheck kunnen gebruikers van uw object/machine/e.a. laten weten wat de ervaring was. Zodoende kunt u d.m.v. NPS inzien welke onderdelen van uw bedrijfsproces meer aandacht nodig hebben. Uiteraard is dit niet toepasbaar in alle industrieën. 

Snelheid/efficiëntie
Tegenwoordig draait alles om de snelheid van een proces. TappCheck zorgt er mede voor dat reparaties en (preventief) onderhoud sneller dan ooit uitgevoerd kunnen worden. Dit enkel en alleen omdat wij de ketens tussen status, rapportage, analyse en uitvoering vereenvoudigen en verkleinen. 

tappcheck model 2022

Safe: Geen data lekken/misbruik
Doordat er gebruik wordt gemaakt van een NFC-chip of QR-Code, moet de gebruiker fysiek in de buurt zijn van het object waarvan de status moet worden gecontroleerd. Enkel de beheerder kan gebruikers toegang geven tot verschillende apparaten, rechten en functies binnen de app.

Overview & Insights: digitalisering en overal en altijd real time inzicht
De status van alle objecten wordt in een persoonlijk dashboard verzameld. Verschillende data kunnen visueel worden gemaakt en de status van de objecten kan centraal beheerd worden. Zodoende kan er preventief worden gehandeld.

User friendly: simpel interface, geen papieren handelingen meer
Dankzij de simpliciteit van de interface (middels het gebruik van een standaard vragenset) kan de gebruiker snel en eenvoudig data inzien, aanpassen en bijwerken.

Markten & Sectoren

De toepassingen van TappCheck zijn eindeloos. Daar waar het bijhouden, checken en updaten van een status(rapportage) onderdeel van de workflow is kan de app worden toegepast. Denk dus aan sectoren als:

 • Zorgsector
 • Dienstverlening
 • Technisch onderhoud
 • Industrieel onderhoud
 • Food processing
 • Logistiek

Uiteraard heeft elke sector en elk bedrijf haar eigen protocollen en werkwijzen. Daarom kan TappCheck ook modulair en met custom elementen worden opgeleverd.

HÉ TAPES, IK WIL EEN TAPPCHECK DEMO!