Wat is Data archivering?

Data archivering is het proces waarbij gegevens die niet langer actief worden gebruikt, worden verplaatst naar een afzonderlijk opslagapparaat. Om daar op lange termijn te worden bewaard (archiveren).

Archiefgegevens bestaan uit oudere gegevens die belangrijk blijven voor de organisatie of die moeten worden bewaard voor toekomstige referentie of naleving van de regelgeving (GDPR). Data archieven worden geïndexeerd en hebben zoekmogelijkheden, zodat bestanden eenvoudig kunnen worden gelokaliseerd en opgehaald als dat nodig is.

Waarom Data archivering

Gearchiveerde gegevens worden vaak opgeslagen op een goedkoper opslagmedium en dienen als een manier om het verbruik van de primaire opslag (dagelijkse back-up) en de bijbehorende kosten te verminderen.

Een belangrijk aspect van de Data archiveringsstrategie van een bedrijf is het inventariseren van de gegevens en bepalen welke gegevens in aanmerking komen voor archivering.

Sommige archiefsystemen behandelen archiefdata als alleen-lezen om ze tegen wijziging te beschermen, terwijl andere data-archiveringsproducten zowel schrijven als lezen mogelijk maken.

Data archivering is het meest geschikt voor gegevens die moeten worden bewaard vanwege operationele of wettelijke vereisten, zoals documentbestanden, e-mailberichten en mogelijk oude databaserecords.

DE VOORDELEN VAN DATA ARCHIVERING


Kosten besparen

Het grootste voordeel van de archivering van data is dat het de kosten van primaire opslag vermindert.

Primaire opslag is doorgaans duur, omdat een opslagarray voldoende IOPS moet produceren om aan de operationele vereisten voor lees-/schrijfactiviteit van gebruikers te voldoen. Archiefopslag daarentegen kost minder, omdat het typisch gebaseerd is op een opslagmedium met lage prestaties en hoge capaciteit. Data archieven kunnen worden opgeslagen op goedkopere en betrouwbaardere media zoals LTO-Tape.

Lagere Back-up capaciteit nodig

Data archivering vermindert ook de hoeveelheid gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt. Het verwijderen van ongebruikte data of data die onregelmatig wordt gebruikt, de back-updataset verbetert de back-up- en herstelprestaties van een bedrijf.

Hierdoor wordt de totale storage footprint wordt verkleind en de kosten van secundaire opslag (archief) worden verlaagd.

Data archivering vs. back-up

Data archieven moeten niet worden verward met gegevensback-up wat slechts kopieën van gegevens zijn. Hoewel beide worden beschouwd als secundaire opslag dienen ze verschillende doelen. Data archieven dienen om gegevens te bewaren, terwijl back-ups worden gebruikt voor gegevensbescherming en noodherstel.

Online vs. offline storage

Data archieven kunnen verschillende vormen aannemen. Sommige systemen maken gebruik van online gegevensopslag (Cloud storage) waarbij archiefgegevens op schijfsystemen worden geplaatst waar ze gemakkelijk toegankelijk zijn.

Andere archiveringssystemen maken gebruik van offline gegevensopslag waarbij archiefgegevens met behulp van gegevensarchiveringssoftware naar LTO-Tape of andere verwijderbare media worden geschreven in plaats van online te worden bewaard. Omdat LTO-Tape kan worden verwijderd, verbruiken op LTO-Tape gebaseerde archieven veel minder energie dan schijfsystemen. Dit vertaalt zich in aanzienlijk lagere kosten voor een bedrijf.

Compliance

Veel bedrijven zijn verplicht om gegevens, gedurende een bepaalde periode, te bewaren om zo aan de geldende regelgeving te voldoen. Of dit nu wordt opgelegd door industriële regelgeving of overheidswetgeving, binnen de richtlijnen voor naleving blijven is een veelvoorkomend bedrijfsprobleem. Sancties voor het schenden van de regelgeving kunnen bestaan uit schadevergoedingen, boetes en zelfs het vernietiging van contracten.

Data archivering helpt bedrijven te voldoen aan compliance, zowel door gegevens langdurig op te slaan als door gegevens te consolideren voor gemakkelijke toegang in geval van een audit.

Enkele voorbeelden van regelgeving waaraan organisaties mogelijk moeten voldoen zijn de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR).

Tapes.nl adviseert je graag over Data archivering

Wil je meer weten over Data archivering en de mogelijkheden voor jouw bedrijf of organisatie? Neem dan nu contact met ons op. Onze specialisten helpen je graag met je juiste invullen en oplossing.

HÉ TAPES, VERTEL ME MEER OVER DATA ARCHIVERING