Back Up of Data archivering

BACK-UP OF DATA ARCHIVERING

Wat is nou eigen het verschil tussen back-up en archivering?

Hierover verschillen de meningen enorm in de IT wereld. Wij zien de back-up als een reserve kopie van de data waar je regelmatig aan werkt en archiefdata als data die je voor de lange termijn wilt behouden maar waar je niet regelmatig gebruik van maakt. Om de datavloed enigszins beheersbaar te houden is het wenselijk data die van back-up naar archieffase gaat, goed in kaart te hebben om een ineffectief archief te vermijden.

Het ontbreken van een degelijk beleid om echte archieven te scheiden van back-ups, kan leiden tot twee problemen. Ten eerste kunnen kopieën van back-ups dure, ineffectieve archieven worden. Ten tweede groeien de opslagvolumes op de lange termijn enorm, wat kostbare opslag met zich meebrengt. Dat betekent dat er ook hogere eisen moeten worden gesteld aan het opslagbeheer, zoals extra apparatuur en mankracht.

Wij denken graag mee over een oplossing die past bij elke workflow en budget.